Top

Productfoto's: essentiële tips.

Tip 1.

Formaat van een productfoto, bestandsgrootte en resolutie.

Een productfoto heeft uiteraard als doel het product zo goed mogelijk in beeld te brengen, zonder storende achtergrond, zonder onnodige reflecties, zo scherp mogelijk en dat in een zo klein mogelijk bestand.

Immers wanneer het bestand te groot is zal de bezoeker van de betreffende site langer moeten wachten voordat het beeld geladen is en dat is, zeker bij een groot aantal afbeeldingen, zeker niet wenselijk.

Vóóraf het beeld op het juiste formaat brengen en de resolutie aanpassen is dus van wezenlijk belang.

De grootte van een productfoto wordt bepaald door de gewenste grootte in de webwinkel of op de website maar zal altijd binnen het schermformaat van een computer moeten blijven, gemiddeld zo ongeveer 1200 pixels breed is daarbij een goed uitgangspunt.

In onderstaande voorbeelden zijn de foto’s verkleind/vergroot naar 250 pixels breed. De oorspronkelijke maat was resp. 700, 1400 en 100dpi. (zie foto 1, 2 en 3)  

Groter heeft in dit geval geen zin en heeft als nadeel een langere laadtijd, (zie foto 2) en kleiner heeft als nadeel een onacceptabele beeldkwaliteit. (zie foto 3)

Wat de resolutie van een productfoto betreft is het simpel. Een computer beeldscherm heeft een resolutie van 72dpi.
Het heeft dus géén zin afbeeldingen in een hogere resolutie in een webwinkel of op een website te plaatsen.
Anders is het wanneer sprake is van drukwerk, daar geldt een resolutie van minimaal 300dpi. (en bij Posters zelfs nog méér)
Dus... een productfoto plaatsen in een webwinkel/website: maximaal 1200 pixels breed en een resolutie van 72dpi.


  
Foto 1. 700px - 72dpi - 1.12MB                               Foto 2. 1400px - 300dpi - 4.49MB                        Foto 3. 100px - 72dpi - 23.4K
Tip 2.
Productfoto wel of niet voorzien van schaduw.

Véélal wordt een productfoto geplaatst zonder schaduw, het beeld komt dus min of meer ‘zwevend’ over.
Een schaduw aan het beeld toevoegen geeft een betere indruk van de grootte van het object, het object ‘staat ergens òp’.

Er zijn 3 soorten schaduwen: de originele schaduw welke ontstaat bij de opname van het product, (zie foto 4) de slagschaduw welke wordt toegevoegd in de nabewerking, (zie foto 5) en de objectschaduw welke eveneens moet worden gegenereerd in de nabewerking. (zie foto 6)
In het éérste geval hoeft het beeld niet altijd vrijstaand gemaakt te worden maar is het de kunst de achtergrond goed wit te krijgen.
Vaak wordt dat bereikt door de gehele productfoto, het totale beeld dus, ‘op te schroeven’, er ontstaat dan een ‘uitgevreten’ beeld omdat tesamen met de achtergrond óók de lichte delen in het beeld opgelicht worden, (zie foto 7) niet de beste methode dus, maar wel de makkelijkste!
Meestal zal er dan ook, wanneer het object niet ‘opgelicht’ (of óverbelicht) wordt, nog een lichte tint op de achtergrond blijven staan. (zie foto 4)
Beter is het dus óók in het éérste geval het opject eveneens vrijstaand te maken zodat de achtergrond geheel wit gemaakt kan worden.
Bij slag- en objectschaduw is vóóraf vrijstaand maken àltijd een must.

 Productfoto met schaduw 
Foto 4. Originele schaduw                                                        Foto 5. Slagschaduw                                            Foto 6. Objectschaduw
Tip 3.
Productfoto met ‘witte achtergrond’ is nog steeds niet vrijstaand.

Wanneer kan er gesproken worden over een ‘vrijstaand’ beeld. Daar is nogal wat verwarring over.
Een beeld (object) is pas vrijstaand wanneer het object geheel en apart geselecteerd is van de achtergrond middels ‘paden’ en/of ‘maskers’.

Een beeld met witte achtergrond is zónder dat niet vrijstaand, immers die witte achtergrond is nog steeds een deel van het totale beeld, maar dan bestaande uit witte pixels, géén probleem wanneer het beeld op een witte achtergrond van de website geplaatst gaat worden, wit op wit gaat in elkaar over, wèl een probleem bij plaatsing op bijvoorbeeld een gekleurde achtergrond, dan ontstaat er natuurlijk een wit vierkant of rechthoek met daarin het object. 
Oók een probleem bij het plaatsen van meerdere beelden dicht bij elkaar, de witte achtergronden zitten dan in de weg (zie foto 8) wat niet het geval zal zijn bij werkelijk vrijstaande beelden, mits de achtergrond uiteraard transparant is gemaakt! (zie foto 9) 
Een goed voorbeeld van vrijstaande foto’s vind je ook hier en ook op deze site. 
Bij het maken van een goede productfoto is dus vrijstaand maken veelal onontkoombaar! 
Het daarbij wel of niet toevoegen van schaduw is natuurlijk afhankelijk van de persoonlijke voorkeur.

       
Foto 7. ‘Uitgevreten’ beeld                                                 Foto 8. Niet vrijstaande beelden                                          Foto 9. Vrijstaande beelden

Tip 4.
Productfoto met witte achtergrond, vrijstaand.

De beste methode om een goede productfoto te maken is de volgende; (tenminste zó doe ik dat)

1. Plaats je product op een opname tafel die is voorzien van een transparante Perspexplaat. (3 mm. dik melkglas)
2. Plaats en verdeel, 10 cm. ónder deze plaat, een aantal Ledlampen. (bij mij 50 stuks met een Kelvinwaarde van 6000K.)
3. Bouw óm het geheel (voorkant, achterkant, zijkanten, plafond) een tent van witte transparante voering stof.
4. Plaats een aantal daglichtlampen aan de buiten- en bovenzijde van de tent. (bij mij 15 stuks, Kelvinwaarde 5200K.)
5. Maak een 1e opname van je product met alléén je daglichtlampen. (gaatje in de voeringstof, camera op statief)
6. Maak een 2e opname van je product met alléén de Ledverlichting. (exact dezelfde camera stand en instelling)
7. Breng beide opnamen over naar je computer en open als eerste de 2e opname. (in Photoshop)
8. Schiet (automatisch middels Photoshop toverstaf) een pad óm je product en verwijder het beeld. (pad blijft)
9. Plaats je 1e opname in het pad, maak ‘één laag’ en je selecteert zowel achtergrond als product afzonderlijk.

      
1e opname (camera beeld met bóvenlicht)         2e opname (camera beeld met ónderlicht)                  Eindbeeld (na bewerking)

Zoals je ziet heeft de 1e opname een tint op de achtergrond, dat is normaal want direct met witte achtergrond fotograferen is niet mogelijk. 
Vaak wordt geprobeerd met óverbelichting (1 of 2 stappen) de achtergrond ‘weg te belichten’ met als gevolg dat de lichte partijen in het beeld eveneens lichter zullen uitpakken en dus veel details verloren gaan! 
Oók méér licht op de achtergrond richten is géén oplossing, door terug reflecterend licht ontstaan onscherpe randen langs het product! 
Dus... je 1e opname gewoon schieten zoals je camera dat aangeeft, uiteraard met gebruik van een ‘Grijskaart’, (witbalans voor een correcte kleurweergave) camera instelling op de A-stand, (vast diafragma) bij voorkeur F16, (een lager getal geeft minder scherptediepte, een hoger getal heeft nauwelijks effect) een Iso-waarde van 100 (zo min mogelijk ruis) en natuurlijk op statief want je camera zoekt zèlf de belichtingstijd uit en die kan behoorlijk lang zijn. (bij mij meestal ca. 1/10 sec. maar dat hangt natuurlijk af van het aantal lampen dat je op het product richt)

Zoals je ziet heeft de 2e opname eveneens een tint op de achtergrond, maar van een andere kleur. 
Die groene kleur ontstaat doordat je met dezelfde Witbalans werkt als de 1e opname (5200K) terwijl het nú gaat om licht met een kleurtemperatuur van 6000K. (de Ledverlichting) 
Tevens is de schaduw verdwenen omdat het licht uitsluitend van onderaf komt waardoor er een silhouet beeld ontstaat, wat uiteraard precies de bedoeling is omdat zo'n silhouetbeeld een véél hoger contrast geeft tussen product en achtergrond! 
Door vervolgens met het Toverstafje (Photoshop, tolerantie instellen op ca. 20) ergens op de achtergrond te klikken ontstaat een exacte selectie van het product, zonder schaduw! 
(je kunt deze move natuurlijk óók toepassen op je 1e opname, maar meestal is het contrast daarvoor te laag en zal de schaduw voor een probleem zorgen, heeft géén zin dus!)
Zet vervolgens de ontstane selectie óm in een ‘Tijdelijk Pad’ en ‘Plaats’ je 1e opname daarin. 
Met de Tool ‘Hoek verfijnen’ kan je dat Pad, indien nodig/gewenst, nog aanpassen.
Nu zijn beide beelden (1e en 2e opname) verwerkt en zijn er (in Photoshop) automatisch 2 Lagen ontstaan. 
Maak daar nu één Laag van middels de Tool ‘één laag maken’. 
Selecteer vervolgens het Pad en draai de selectie óm middels de Tool ‘selectie omkeren’.
Ga nu naar de Tool ‘Niveaus’ en klik met het rechter pipetje (witpunt instelling) op de achtergrond, dààr waar je de achtergrond wit wilt hebben, niet op de schaduw klikken natuurlijk anders wordt de schaduw óók wit! 
Zelf verander ik die laag altijd naar ‘zwart/wit’ omdat een schaduw naar mijn idee géén kleur of kleurzweem moet hebben.
Draai nu de selectie weer óm en je kunt het beeld, uitsluitend van het product dus, naar wens aanpassen zonder dat de eventuele achtergrond en eventuele schaduw daarmee of daardoor worden beïnvloed. 
Die aanpassing betreft meestal; 
‘helderheid en contrast’ aanpassen, filter ‘Onscherp masker’ en/of ‘Slim verscherpen’ toepassen en uiteraard het gehele beeld retoucheren op vuiltjes, krasjes en eventueel niet gewenste elementen verwijderen.
Na deze bewerkingen ontstaat dus het Eindbeeld zoals hierboven (en ook hieronder) staat afgebeeld; 

een productfoto op volledig witte achtergrond mèt een subtiele (zwart/wit) schaduw, en dàt was dus de bedoeling!
Hieronder nog een voorbeeld daarvan.


      
1e opname (camera beeld met bóvenlicht)        2e opname (camera beeld met ónderlicht)       Eindbeeld (nà bewerking en perspectief correctie)
Tot zover mijn éérste Tip's, 'k ben het met je eens, het is een héél verhaal maar écht noodzakelijk voor het maken van goede productfoto's!
Méér Tip's zullen volgen zodra ik daar weer tijd voor heb.
Heb je vragen? Laat weten! Oók commentaar op het bovenstaande is welkom! 
Ik zal je vragen graag beantwoorden en zie je de beschreven methode niet zitten... gewoon uitbesteden!
Ik doe het graag voor je!
Je vindt me HIER.